Do Góry
b

Jak wygląda egzamin na patent sternika motorowodnego?

Jak wygląda egzamin na patent sternika motorowodnego?

Każdy egzamin na patent motorowodny lub licencję holowania składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczestnik otrzymuje test z wiedzy motorowodnej który zawiera 75 pytań jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa). Na rozwiązanie testu egzaminowany ma 90 minut.

Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

Co po zdanym teście?

Po zdanym egzaminie teoretycznym na patent sternika motorowodnego, komisja zaprasza na część praktyczną, podczas której sprawdzone zostaną umiejętności zachowania się na wodzie w samodzielnie prowadzonej jednostce.

Co trzeba umieć na egzaminie motorowodnym?

Poniżej zapoznajcie się z zakresem wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.

Wiedza teoretyczna sternika motorowodnego:
 1. podstawy budowy jachtów motorowych;
 2. silniki i układy napędowe, w tym:
  1. budowa silników,
  2. obsługa i konserwacja silników,
  3. zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
  4. podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
 3. manewrowanie jachtem motorowym;
 4. zasady prowadzenia skuterów wodnych;
 5. podstawy locji, w tym w szczególności:
  1. znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
  2. mapy i przewodniki,
  3. drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
 6. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
  1. podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  2. wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
  3. działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
  4. postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
  5. udzielanie pierwszej pomocy,
  6. hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
 7. wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
  1. skala prędkości wiatru,
  2. zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
  3. komunikaty meteorologiczne;
 8. pomoce nawigacyjne;
 9. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 10. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
Umiejętności praktyczne sternika motorowodnego:
 1. manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
  1. prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  2. wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
  3. kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
 3. praca w charakterze członka załogi;
 4. podstawowe prace bosmańskie.

TELL ME MORE

Make a splash with WaveRide, designed for everyone passionate about all things surfing.

156-677-124-442-2887
info@wordpress.com
184 Main Collins Street Victoria 8007
Follow Us: